KURS – PRAWNICZE EGZAMINY ZAWODOWE

Kurs w 2015r. obejmie serię zajęć z udziałem specjalistów w zakresie praktycznych wymogów zawodowego egzaminu końcowego. Pierwsza edycja takich zajęć przeprowadzana była przez naszą Kancelarię przed dwoma laty; część aplikantów przygotowujących się obecnie do egzaminów zawodowych uczestniczyła też w organizowanych przez nas kursach przygotowujących do egzaminów aplikacyjnych,które współorganizujemy już od dziewięciu lat.


Zapewniamy 20 godzin zajęć, w tym: - 3 dni zajęć merytorycznych (x 4 godziny) - 2 dni poświęcone na powtórzenie materiału i podsumowanie Ponadto zespół szkoleniowy (sędziowie oraz adwokaci i radcowie prawni) weryfikować będzie prace pisemne uczestników przez czas nie krótszy aniżeli 30 godzin, aby następnie podsumować z uczestnikami ich wyniki.

 

Udział w pracach zespołu szkoleniowego potwierdzili już: radca prawny Michał Janowski, osoby posiadające ponad 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie specjalistycznych szkoleń prawniczych.

 

W ramach dwóch dni zajęć przewiduje się symulację egzaminu z zakresu prawa karnego oraz z zakresu prawa cywilnego/względnie sporządzenia projektu umowy.

 

Zakres przedmiotowy zajęć: prawo materialne i procedura cywilna oraz prawo materialne i procedura karna. Dla realizacji kursu niezbędne będzie zebranie 20 chętnych osób.

 

Cena kursu: 490 zł brutto za osobę (w tym koszty udostępnienia sali, przygotowania materiałów szkoleniowych, sprawdzenia projektów pism przygotowywanych na zajęciach oraz koszty symulacji egzaminu).

Minimalna liczba chętnych to 25 osób.

ZAPISY PROWADZONE SĄ DO DNIA 05 LISTOPADA 2015r.

Wstępny termin realizacji zajęć: pierwsza połowa grudnia 2015r.

 

Organizatorzy:
CDP PROMESA
Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych

 

więcej informacji:
promesa@idev.pl
tel. (58) 620 11 09
mobile: 518 519 512

 

Tags: