SPECJALNA EDYCJA ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE NOWELIZACJI PRAWA KARNEGO

termin: przełom stycznia i lutego 2016r.

 

dni tygodnia: piątek/sobota/niedziela (blok 3 lub 5 - godzinny)

 

łączna ilość dni szkoleniowych: cztery

 

łączna ilość godzin zajęć: 16

 

łączny koszt: 230 zł / osoba

 

warunki realizacji kursu: zgłoszenie się co najmniej 30 chętnych osób

 

zajęcia adresowane są przede wszystkim do aplikantów adwokackich i radcowskich

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 29 grudnia 2015r.

 

ilość miejsc: ograniczona

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Bator 502-926-250 (w godzinach między 10.00 a 14.00)

 

zgłoszenia poprzez adres e-mail: szkolenia@grupapromesa.pl

 

miejsce: Gdynia lub Gdańsk (w chwili opublikowania informacji zarezerwowano salę 40-osobową w Akademii Morskiej w Gdyni)

 

Kurs w 2016r. obejmie serię zajęć z udziałem specjalistów w zakresie praktycznych wymogów prawniczego zawodowego egzaminu końcowego. Pierwsza edycja takich zajęć przeprowadzana była przez naszą Kancelarię przed trzema laty; część aplikantów przygotowujących się obecnie do egzaminów zawodowych uczestniczyła też w organizowanych przez nas kursach przygotowujących do egzaminów aplikacyjnych,które współorganizujemy już od dziesięciu lat. Zapewniamy 16 godzin zajęć, w tym: - 3 dni zajęć merytorycznych - 1 dzień poświęcony na powtórzenie materiału i podsumowanie

 

Płatność drogą elektroniczną (mBank):

nr rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3602 7402 4151

Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Gdyni
adres do korespondencji: ul. Wójta Radtkego 53/8, 81 - 355 Gdynia

tytułem: opłata za kurs aplikacyjny (imię i nazwisko słuchacza, z dopiskiem 'czterodniowy kurs zawodowy 2016r.').

 

Planujemy także symulację egzaminu końcowego, co uzależnione jest jednak od dopłaty ze strony zainteresowanych uczestników.

 

W ramach symulacji: sędziowie oraz adwokaci i radcowie prawni weryfikować będą prace pisemne uczestników przez czas nie krótszy aniżeli 30 godzin, aby następnie podsumować z uczestnikami ich wyniki.

 

Udział w pracach zespołu szkoleniowego potwierdzili już: radca prawny Andrzej Wójcik, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie specjalistycznych szkoleń prawniczych.

 

Tags: