Oferta obsługi kancelaryjnej

Przykładowy koszt obsługi prawnej w ramach usług kancelaryjnych:

  • Koszt roboczogodziny pracy prawnika: nie mniej niż 200 zł brutto
  • Koszt reprezentacji procesowej: nie mniej niż 1.500 zł brutto w skali roku kalendarzowego
  • Koszt roboczogodziny pracy prawnika 'in house': 300 zł brutto
  • Koszty obsługi sekretarskiej: 250 zł brutto
  • Koszty dojazdu: 10 zł/km liczone od siedziby Kancelarii. 

 

Preferencyjne stawki wynagrodzenia ustalane są w przypadku zawierania umów o rezultat (opłata za sukces, success fee).

Istnieje możliwość każdoczasowego negocjowania stawek,

Wartość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia złożoności danej sprawy oraz wymaganych nakładów pracy.